Почти всички младежи са зависими от смартфон и социални мрежи

Приключи работата по проекта на „Център за изследвания и анализи“ – „100%- Ти“, който се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта, която се осъществява от Министерството на младежта и спорта, предаде Медияпул.

Целева група на изследването: младежи на възраст от 12 до 30 години. Обем на извадката: 650 онлайн интервюта. Изследването е проведено през месец септември, 2018.

Технологиите се развиват постоянно и стават неразделна част от ежедневието. Изследването показва, че степента на притежаване на технологични устройства сред младите хора е висока – смартфон имат 98,3%, следва компютъра с 86,7%, таблет – 28,3%. Интересно е, че почти половината от интервюираните имат външна батерия за мобилен телефон и таблет, което свидетелства за висока степен на зависимост от тези устройства и потребност непрекъснато да имат захранване.

Изследването показва, че почти всички от анкетираните лица посочват, че използват интернет за влизане в социални мрежи (Facebook, Instagram, Twitter и др.) – 95%, втора по ред причина е поддържането на връзка с приятели и роднини чрез приложения като Messenger, Viber, WhatsApp и др. – 78,3%, следвано от слушане/сваляне на музика – 60%. Половината от респондентите посочват, че използват интернет за четене на новини и информационни сайтове. Най-малък е делът на посочилите, че ползват интернет за онлайн игри.

Изследването показва различните форми на зависимост на младите хора от технологиите и по-конкретно: зависимостите към интернет, комуникацията чрез социални мрежи, пазаруване, зависимост от външния вид и тялото (ходят на фитнес всеки ден) и т.н.
Общуването с други хора чрез социалните мрежи, използването на интернет за развлекателни дейности, заедно с гледането на филми и предавания по телевизията са дейности, които младите извършват всеки ден. На практика за момента новите зависимости не изместват традиционните форми на прекарване на свободното време, а просто се вплитат в тях.

Въпреки, че респондентите предпочитат интернет комуникацията това не изключва и срещите навън, на открито, новото е, че неразделна част от срещите навън са и социалните мрежи, съобщенията чрез приложения и телефоните. Младите хора общуват, качват снимки, коментират и общуват докато са в парка, пред блока или в двора на училището.

Данните показват, че общуването чрез социалните мрежи сериозно доминира над останалите форми за прекарване на свободното време. Общуването чрез социалните мрежи става много по-популярно от общуването по телефона. Социалните мрежи и приложение са обмен на снимки, съобщения, младите могат да са приобщени към преживяването, независимо от разстояние и време – те са микс, който останалите форми на общуване не могат да дадат.

Лайвнюз